Pamiętajcie o Polakach na Ukrainie - pikieta

W związku z dramatycznymi wydarzeniami jakie mają miejsce na Ukrainie, Stowarzyszenie POLSKA XXI rozpoczyna akcję społeczną mającą na celu pomoc ludności polskiej zamieszkałej na terenie Republiki Ukrainy.

Jesteśmy dumni ze zdecydowanego (i jednomyślnego ponad istniejącymi w naszej polityce podziałami) zaangażowania polskich polityków na dotychczasowych etapach konfliktu. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że jako Polacy, mają oni moralny i poniekąd zawodowy obowiązek w pierwszym rzędzie zadbać o los i bezpieczeństwo ludności polskiej !

Dlatego w dniu 13.03.2014 r. w Warszawie organizujemy pikietę, która ma na celu zwrócenie uwagi na problemy Polków mieszkających na Ukrainie.

Plan pikiety:

  • godz. 12:00 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
  • godz. 13:00 Sejm RP (koło pomnika AK)
  • godz. 14:00 przed pałacem Prezydenta RP (Krakowskie Przedmieście)

Wzywamy zatem do:

  • utworzenia zespołu kryzysowego (na czele z przewodniczącym odpowiedniej rangi) który, rozpocznie monitorowanie pojawiających się zagrożeń dla Polaków mieszkających na terenie RU i na bieżąco będzie im przeciwdziałał.
  • przeprowadzenia działań legislacyjnych umożliwiających bezwizowy wjazd Polaków na teren Polski w razie bezpośredniego zagrożenia ich życia i zdrowia.
  • zabezpieczenia i pozyskania środków pochodzących z unijnych funduszy przeznaczonych na sytuacje kryzysowe i pomoc dla uchodźców.

 

 Prezes Stowarzyszenia POLSKA XXI

Facebook