O nas

Ruch Obywatelski "Polska XXI" – historia

7 kwietnia 2008 uruchomiony został portal "Polska XXI". W jego tworzenie zaangażowali się m.in.: Jan Rokita – były poseł Platformy Obywatelskiej, Rafał Dutkiewicz – prezydent Wrocławia, Kazimierz Michał Ujazdowski – poseł niezrzeszony, były wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości oraz Rafał Matyja – politolog i publicysta. Do współpracy zaproszono także prof. Jadwigę Staniszkis i prof. Pawła Śpiewaka. Część politologów w momencie powstania portalu wskazywała na początek budowania partii politycznej przez jego głównych twórców, od czego wymienieni się dystansowali.

27 września 2008 podczas konferencji w warszawskim Traffic Clubie Rafał Dutkiewicz ogłosił powołanie Ruchu Obywatelskiego "Polska XXI". Zapowiedział udział członków Ruchu w wyborach samorządowych oraz nie wykluczył własnego startu w wyborach prezydenckich. Jednocześnie zaznaczył, że nie podjęto jeszcze decyzji na temat udziału stowarzyszenia w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tego samego dnia ogłoszono skład nowo powołanej Rady Ruchu oraz treść deklaracji programowej pt. Nowe państwo Polaków. 22 października 2008 członkowie Ruchu będący jednocześnie posłami na Sejm utworzyli własne koło poselskie o nazwie "Polska XXI", którego szefem został Jarosław Sellin.

 

Główne założenia programowe Ruchu Obywatelskiego Polska XXI:

 • uchwalenie nowej konstytucji wprowadzającej ustrój prezydencki;
 • zreformowanie parlamentu – przekształcenie Senatu w izbę reprezentującą elity i niezależną od wyborów do Sejmu;
 • decentralizacja państwa, przy zachowaniu jego unitarnej formy;
 • dbałość o dziedzictwo chrześcijańskie;
 • budowa społeczeństwa obywatelskiego;
 • wprowadzenie ordynacji większościowej w wyborach do Sejmu;
 • walka z biurokracją krępującą rozwój przedsiębiorczości;
 • wspieranie polskiej kultury;
 • aktywny udział w wyborach samorządowych w 2010 roku;
 • zmiany w ordynacji wyborczej:
  1. jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach samorządowych;
  2. bezpośrednie wybory starostów i marszałków województw;
 • ograniczenie subwencjonowania partii politycznych.
Facebook