List otwarty do Prezydenta RP w sprawie polaków na Ukrainie

w dniu 23.08.2014 r. odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Polska XXI. W konferencji wzięli udział Bogusław Bosak - Przewodniczący Stowarzyszenia Polska XXI oraz Stanisław Żóltek - Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Konferencja została zorganizowana w dniu przypadającym na 75 rocznicę podpisania haniebnego paktu przez Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa. Przedstawiciele dwóch totalitarnych mocarstw - III Rzeszy i Związku Sowieckiego podpisali w Moskwie pakt o nieagresji oraz tajny protokół, którego konsekwencją był IV rozbiór Polski. Zawarcie paktu otworzyło drogę do wybuchu II wojny światowej, a także było pierwszym krokiem do wytyczenia nowych granic Europy w 1945 roku, czego efektem stało się pozostanie miliona naszych rodaków poza ojczyzną.

"Polska jest to winna naszym rodakom mieszkającym na Ukrainie, dlatego że oni nie wyjechali tam z własnej woli za chlebem czy za przyjemnościami. Nasi rodacy zostali zdradzeni przez układy międzynarodowe gdyż ich miejsce zamieszkania zostało przypisane obcemu krajowi. Dlatego powinniśmy zrobić wszystko aby Ci ludzie mieli pełne prawa takie jak Polacy w kraju." - mówił europoseł Stanisław Żóltek. 
"Trzeba mieć świadomość, że problem związany z polonią, która żyje na Ukrainie, dotyczy około miliona Polaków, niektóre szacunki mówią nawet o trzech milionach osób które mają polskie korzenie. Musimy zrobić wszystko co w naszej mocy żeby również dla naszych rodaków na Ukrainie zakończyć obowiązywanie paktu Ribbentrop - Mołotow. Nabiera to szczególnego znaczenia w sytuacji eskalacji działań zbrojnych" - dodaje Przewodniczący Bogusław Bosak.

Na konferencji zaprezentowano tekst listu otwartego do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, zawierającego dwa podstawowe postulaty jakie zdaniem organizatorów spotkania powinny podjąć władze polskie, a szczególnie Prezydent wobec narastającego kryzysu ukraińskiego celem pomocy dla Polakow na Ukrainie.

 

Kraków 23 sierpnia 2014
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski

List otwarty
Stowarzyszenie Polska XXI
Stanisław Żółtek- Poseł do Parlamentu Europejskiego

Szanowny Panie Prezydencie. W dniu dzisiejszym mija kolejna rocznica jednego z najczarniejszych wydarzeń w historii polityki współczesnej Europy. Zawarcie paktu Ribbentrop - Mołotow otworzyło drogę do wybuchu II Wojny Światowej, która obróciła wniwecz nie tylko materialny dorobek naszej europejskiej kultury, ale również zanegowała wartości humanistyczne, leżące u podstaw naszej cywilizacji.

Dla Narodu Polskiego porozumienie pomiędzy hitlerowskimi Niemcami i komunistyczną Rosją oznaczało najpierw krwawą wojnę, a następnie dziesięciolecia niemniej krwawego terroru i wasalnej zależności od Związku Radzieckiego. Porozumienie to było także pierwszym krokiem do wytyczenia nowych granic Europy w 1945 roku i powstania Polski Ludowej, czego efektem stało się pozostanie milionów naszych rodaków poza ojczyzną.

Powstanie nowych granic nie może dla nas oznaczać, że Polacy i ich potomkowie, którzy nie ze swojego wyboru pozostali poza terytorium dzisiejszej Polski, stracili przynależność do naszego Narodu. Tego Narodu, o którym mówi przysięga, którą składał Pan, Panie Prezydencie, obejmując swój urząd.

Wobec narastającego konfliktu zbrojnego za naszą granicą zwracamy się do Pana z apelem, aby zatroszczył się Pan o Polaków mieszkających na Ukrainie.
Wzywamy Pana, Panie Prezydencie, do następujących działań:
1.Utworzenia zespołu kryzysowego, który rozpocznie monitorowanie pojawiających się zagrożeń dla Polaków mieszkających na terenie Ukrainy i na bieżąco będzie im przeciwdziałał.
2. Podjęcia działań legislacyjnych umożliwiających bezwizowy wjazd Polaków na teren Polski w razie bezpośredniego zagrożenia ich życia i zdrowia.

Bogusław Bosak                                               Stanisław Żółtek
Przewodniczący21                                      Poseł do Parlamentu
Stowarzyszenia PolskaXXI                                   Europejskiego  

Facebook